DigitalJul   Sweden

I dessa tider firar vi helger och högtider mer digitalt

Håll avstånd. Använd munskydd om det det inte går att ta ut avstånd. Tvätta händerna ofta med tvål och vatten. Stanna hemma om du har symtom som kan vara covid-19.Kontakta DigitalJul!

För annonsering eller förslag till medverkan skriv till: redaktion@digitaljul.se